Derneğimiz
Derneğimiz

Üyelik İşlemlerimiz

Üyelik İşlemlerimiz

Dernek üyeliği, üye ve fahri üye olmak üzere iki çeşittir.

ÜYE :

a.   Kendilerine Harp ve Vazife Malulü aylığı bağlanmış olan Malul Gaziler ile bunların eşleri

b.   Şehidimizin dul ve yetimi,

c.   Şehidimizin anne ve babası,

Kanunlar ve Tüzüğümüzün ilgili maddeleri kapsamında üye olmasına mani halleri olmadığı takdirde 
derneğimize üye olabilirler,

Fahri Üye :

Derneğimize ve üyelerine maddi ve manevi büyük yardım ve hizmetleri geçenlere Şubelerin teklifi ve Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile ilgilinin izni alındıktan sonra fahri üyelik gayesi verilir.

Üye Olmak için İstenen Belgeler;

1.   Üyelik Müracaat Dilekçesi,

2.   T.C.Emekli Sandığının Tanıtım yada Gazi Kartının önlü arkalı fotokopisi,

3.   Muhtarlıktan ikamet ilmühaberi ile nüfus cüzdanı sureti,
      (Son altı ay içinde alımış olması)

4.   Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı,
      (Son altı ay içinde alınmış olması)

5.  5 Adet Fotoraf, 
     (Son altı ay içinde çekilmiş)

İlgili belgelerin Şube Başkanlıklarına gönderilmesi veya şahsen getirilmesi ile üyelik işlemleri yapılır.